1. Operatorem płatności online jest spółka PayPro S.A. i działa pod nadzorem KNF.
  2. Płatność za Towar w Sklepie odbywa się:
    1. w przypadku dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w chwili składania Zamówienia za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – PayPro, jak również kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz przelewem bankowym, na wskazane podczas zamawiania konto bankowe.
    2. w przypadku odbioru osobistego przy ul. Lindego 1F w Krakowie – w chwili odbierania Zamówienia za pomocą gotówki, jak również kartą płatniczą (Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – PayPro lub kartą płatniczą wskazaną w ust. 1, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, który wybrał płatność elektroniczną z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem – PayPro, jak również kartą płatniczą, Sklep może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Brak płatności w terminie 2 Dni roboczych od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
  5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję opłaconą przy użyciu karty płatniczej, zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, którą dokonano płatności.
Przelewy24

Zastanawiasz się
nad wyborem wina?

Skontaktuj się z nami! Doradcy WINE&more
pomogą Ci dokonać właściwego wyboru produktów.

Telefon+48 503 078 497